A 7. BÁTHORY-BRASSAI
NEMZETKÖZI MULTIDISZCIPLINÁRIS KONFERENCIA

KÁRPÁT-MEDENCEI VERSENYKÉPESSÉG

7.Báthory-Brassai Konferencia embléma 

TANULMÁNY KÖTETEK 

 Budapest, 2016. május 19-20. ; Óbudai Egyetem
2 kötet;   731+492=1223 oldal
 

 

1. kötet
 Szerkesztették:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dr. Fregan Beatrix
Marosné Kuna Zsuzsanna

Készült az ÓE 
Biztonságtudományi Doktori Iskola
közreműködésével


ISBN: 978-615-5460-97-5
MTMT azonosító: 3127535
 Budapest, 20162. kötet
 Szerkesztették:

Prof. Dr. Rajnai Zoltán
Dr. Fregan Beatrix
Marosné Kuna Zsuzsanna

Készült az ÓE 
Biztonságtudományi Doktori Iskola
közreműködésével


ISBN: 978-615-5460-97-5 
MTMT azonosító: 3127535
 Budapest, 2016
 

 Letölthető és nyomtatható:

PDF letöltése 
TARTALOM JEGYZÉK 1. kötet

 Letölthető és nyomtatható:

PDF letöltése

TARTALOM JEGYZÉK 2.kötet

 NEMZETKÖZI SPORTRENDEZVÉNYEK TURISZTIKAI HATÁSAI  6

A KKV-K FEJLŐDÉSE ÉS GAZDASÁGI SZEREPVÁLLALÁSUK MAGYARORSZÁGON  18

ÖNKORMÁNYZATI ESZKÖZÖK A HELYI KÖRNYEZETVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN  39

ORIGINÁLT ÉS RECIKLÁLT PET KEVERÉKEK FOLYÁSI TULAJDONSÁGAINAK TANULMÁNYOZÁSA  46

A BIOMETRIKUS AZONOSÍTÁS KÖNYVTÁRBIZTONSÁGI ALKALMAZÁSA  52

A SZABADGYÖK-KUTATÁS ÉVTIZEDEI ÉS MAGYAR VONATKOZÁSAI  60

A KÖRNYEZETPEDAGÓGIA A FENNTARTHATÓ VÍZGAZDÁLKODÁS TÜKRÉBEN  72

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDŐ FIATALOK KARRIERTERVEZÉSI TUDATOSSÁGA  92

MUNKAERŐPIAC – AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG KONTEXTUSÁBAN  106

A FEJLŐDÉS HAJTÓEREJE A TUDAT!  114

AZ EGÉSZSÉGNEVELÉS MÚLTJA, JELENE, JÖVŐJE 121

A REDOX ÁLLAPOT JELENTŐSÉGE ÉS VIZSGÁLATA NÖVÉNYEKBEN  130

A ROBOTTECHNIKA REFORMJA – ÚJ ALAPANYAGOK ÉS MEGOLDÁSOK AZ ÚJ TÍPUSÚ AKTUÁTOROK FEJLESZTÉSÉBEN  138

ANALYZING THE PROPERTIES OF POLYMER BASED MACHINE PARTS MANUFACTURED BY ADDITIVE TECHNOLOGY  148

INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES AND MATERIAL STRUCTURE OF EXPERIMENTAL SPECIMENS

MANUFACTURED BY 3D PRINTING TECHNOLOGY 154

MŰVELTSÉG ÉS NYELV MAGYAR TITKA, ÍRÁSA  164

AZ ÖKOTURIZMUS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A ZSELICBEN 207

TERVEZÉSELMÉLETEK ÉS VÁROSTERVEZÉSI GYAKORLATOK 215

VÍZBIZTONSÁGI SZEMLÉLET A VÍZELLÁTÁSBAN  221

AZ IDÜLT MÁJBETEGSÉGEK DIAGNOSZTIKÁJA MAGYARORSZÁGON – 2016  227

RENDSZERLOGISZTIKA ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS A XXI SZÁZADBAN  233

INTELLIGENS ÁGENS ALAPÚ RENDSZEREK FEJLESZTESÉRE ALKALMAZOTT MÓDSZERTANOK  237

NYELVÜNK ŐSISÉGE AVAGY A MAGYAR NYELV KIALAKULÁSÁNAK ALAPELVEI  243

AZ ETRUSZK NYELVI REJTÉLY KULCSA  259

GONDOLATOK A TEREMTÉS NYELVÉRŐL  267

SZEMÉLY ÉS ALKOTMÁNY ÉS GAZDASÁG  278

A KLÍMAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS HELYI SZINTJE  287

GAZDASÁGELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK A SZÜLETÉSSZÁM KAPCSÁN 293

FESTÉKÉRZÉKENYÍTETT NAPELEMEK  302

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS 1814 ÉS 1832 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON  311

A VEGYES HÁZASSÁGOK, HÁZASSÁGKÖTÉSEK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÖRÉBEN  327

A KLÍMAVÉDELEM HELYI ADAPTÁCIÓS MEGOLDÁSAI  341

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KAROSSZÉRIALEMEZEK KOMPLEX KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA  347

POLIPROPILÉN HOMOPOLIMER FOLYÁSI TULAJDONSÁGAINAK SZÉLES DEFORMÁCIÓS SEBESSÉGŰ VIZSGÁLATA  355

7BBK2016 BÁTHORY-BRASSAI KONFERENCIA ÓBUDAI EGYETEM

FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS A TANÍTÓKÉPZÉSBEN A HALLGATÓK GLOBÁLIS SZEMLÉLETÉNEK ALAKÍTÁSÁÉRT  380

VÁLASZTÁSI RENDSZEREK VÁLTOZÁSAI A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 1945 UTÁN  389

A SZÖVEGFELOLVASÓ SZOFTVEREK ALKALMAZÁSA A NYELVOKTATÁSBAN  401

A HÁROMDIMENZIÓS NYOMTATÁS ALKALMAZÁSÁNAK EGYIK LEHETŐSÉGE A NYELVOKTATÁSBAN  410

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERFEJLESZTÉS ÚJ KÖVETELMÉNYEI AZ ISO 9001:2015-ÖS SZABVÁNY TÜKRÉBEN  419

VERSENYSTRATÉGIAI KIHÍVÁSOK A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG ELŐTT  428

A MAGYARORSZÁGI TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK-LERAKÓK ENERGETIKAI CÉLÚ HASZNOSÍTÁSA 438

INNOVATÍV VÁLLALATOK TÉRBELI JELLEMZŐI AZ ALFÖLDÖN  444

FELVIDÉKI MAGYAR KULTÚRAKÖZVETÍTŐ CIVIL SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE  454

TUDOMÁNYOS MEGALAPOZOTTSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI BIZONYÍTÁSBAN  460

FOLYÉKONY EDZŐKÖZEGEK HŰTŐKÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA  471

MEGISMERÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ ÜGYÉSZ MEGVÁLTOZOTT SZEREPÉRE  480

KÖRNYEZETPEDAGÓGIA GYAKORLATA A NEMZETKÖZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI VÁLLALATOK MUNKÁJÁBAN  488

MAGYARORSZÁG, A KÁRPÁT-MEDENCEI ÉS A VISEGRÁDI ORSZÁGOK GAZDASÁGI FELEMELKEDÉSÉNEK TÉNYEZŐI, KÜLÖNÖS

TEKINTETTEL AZ EMBERI ERŐFORRÁSRA  501

PIACGAZDASÁG ÉS ETIKUS JÖVEDELMEK  519

MIT TUDSZ A COACHINGRÓL – A COACHING MEGÍTÉLÉSÉNEK VIZSGÁLATA  527

A FALUSI PORTA TANODA PROGRAM  538

HORVÁTORSZÁG GEOSTRATÉGIAI HELYZETÉNEK VÁLTOZÁSAI A BALKÁNI MIGRÁCIÓS FOLYAMATOKBAN  544

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG ÉS ÉLETMINŐSÉG  554

PROBLÉMAFELVETÉS A SZEMÉLYEKBŐL ÉPÍTKEZŐ RENDSZEREK DEDUKTÍV MODELLJÉRŐL  563

A KLÍMAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS HELYI SZINTJE  572

GAZDASÁGELMÉLETI MEGFONTOLÁSOK A SZÜLETÉSSZÁM KAPCSÁN 578

FESTÉKÉRZÉKENYÍTETT NAPELEMEK  587

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS TUDOMÁNYOS ÉRDEKLŐDÉS 1814 ÉS 1832 KÖZÖTT MAGYARORSZÁGON  596

A VEGYES HÁZASSÁGOK, HÁZASSÁGKÖTÉSEK ALAKULÁSA A SZLOVÁKIAI MAGYAROK KÖRÉBEN  612

A KLÍMAVÉDELEM HELYI ADAPTÁCIÓS MEGOLDÁSAI  624

ACÉL ÉS ALUMÍNIUM KAROSSZÉRIALEMEZEK KOMPLEX KÍSÉRLETI VIZSGÁLATA  630

POLIPROPILÉN HOMOPOLIMER FOLYÁSI TULAJDONSÁGAINAK SZÉLES DEFORMÁCIÓS SEBESSÉGŰ VIZSGÁLATA  637

AZ ADATORIENTÁLT DIPLOMÁCIA A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOKBAN  644

NYUGDÍJASOK HALANDÓSÁGA A 2004-2014-ES ÉVEKBEN  661

CIVIL DRÓNOK FEJLŐDÉSE ÉS ALKALMAZHATÓSÁGA  670

VÉDETT HELYISÉGEK JELENE ÉS JÖVŐJE  677

A SCHENGENI FOLYAMAT, ÉS JÖVŐJE  683

INDIAI MUSTÁR (BRASSICA JUNCEA L) CSÍRANÖVÉNYEK ALKALMAZÁSA NEHÉZFÉMSTRESSZ VIZSGÁLATÁBAN  692

HÍDÉPÍTÉS- INTERKULTURÁLIS PÁRBESZÉDPEDAGÓGIA GERFEC ALAPOKON  704

A SZERETETKÖRÖK HELYREÁLLÍTÁSA – MINT A KÁRPÁT-MEDENCE VERSENYKÉPESSÉGÉNEK LEGFŐBB MEGHATÁROZÓJA  723

HALLGATÓK OKTATÁSI CÉLÚ KÜLFÖLDI MOBILITÁSÁNAK VIZSGÁLATA A MISKOLCI EGYETEMEN 7

INTERJÚS KUTATÁS B-A-Z MEGYEI NON-PROFIT SZERVEZETEK TÁRSADALMI INNOVÁCIÓS

AKTIVITÁSÁRÓL  12

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK OKTATÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON  16

A TERMÉSZET - GAZDÁLKODÁSI ISMERETEK ÁTADÁSÁNAK RENDSZERE MAGYARORSZÁGON, A

KEZDETEKTŐL NAPJAINKIG  21

TETTES VAGY ÁLDOZAT? FEJEZETEK AZ EMBERÖLÉS JOGOS ÉS JOGELLENES ESETEI KÖRÉBŐL  27

TERMÉSZETKÁROSÍTÁS A NATURA 2000 TERÜLETEKEN  31

A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD MEGÍTÉLÉSE EURÓPÁBAN  37

AZ ÚJABB ÉS ÚJABB GENERÁCIÓK EGYRE INTELLIGENSEBBEK - ÉS MÉGSEM LEHETSÉGES EZ? 43

GONDOLKODÁSTANÍTÁS  49

MAGYAR NYELV ÉS GONDOLKODÁS AZ ISKOLÁBAN  59

AZ ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓK SZEREPE A BIODIVERZITÁS MEGŐRZÉSÉBEN ÉS ANALÓGIÁK MEGÁLLAPÍTÁSA

KULTURÁLIS VONATKOZÁSOKBAN  65

PET DARÁLÉK VISSZAKEVERHETŐSÉGÉNEK TANULMÁNYOZÁSA OSZCILLÁCIÓS REOMÉTERREL  82

FUTBALLHULIGANIZMUS A STADIONOKON KÍVÜL AZ USTAWKA JELENSÉG 87

NÉHÁNY TÓHÁTI TELEPÜLÉS RAGADVÁNYNÉV-ADÁSI SAJÁTOSSÁGA  93

A TERMÉSZET KALENDÁRIUMA PROJEKT  99

A TERÜLETFEJLESZTÉS IDŐSZERŰ TENNIVALÓI  111

MUSZLIM RADIKÁLISOK ÉS ÖNKÉNTES HARCOSOK EURÓPA EGYES RÉGIÓIBAN  120

NEMZETKÖZI MIGRÁCIÓ ÉS BIZTONSÁG AZ ISZLAMIZMUS ÉS A KÖZEL-KELETI VÁLSÁG TÜKRÉBEN  127

PLA ALAPANYAG SZÁL HÚZÁSA EBBŐL 3D NYOMTATÁSSAL KÉSZÜLT SZABVÁNYOS PRÓBATEST

TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA  132

A KÖZOKTATÁSÜGY ÁTSZERVEZÉSÉNEK KÉRDÉSE, AZ 1935 ÉVI VI TÖRVÉNYCIKK ALAPJÁN  145

A LOGISZTIKA, MINT TÉRSÉGÜNK EGYIK VERSENYKÉPESSÉGI TÉNYEZŐJE  153

MOTÍVUMOK ÉS ASPIRÁCIÓK A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN ÉS -TOVÁBBKÉPZÉSBEN  166

ATOMMAG-MODELL  176

ENERGIA TERMELÉS A KOMMUNÁLIS SZENNYVÍZ ISZAP SZÁRÍTÁSÁVAL ÉS ELÉGETÉSÉVEL  177

A CIGÁNYSÁG ROMASÁG NEMZETI ÉS TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSÁNAK SZEREPE, JELENTŐSÉGE

ANOMÁLIÁI, VALAMINT EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐI  185

AZ EU BŐVÍTÉSI POLITIKÁJA: A NYUGAT-BALKÁN  190

INTENZÍV JÁTÉKÉLMÉNY A CLOUD BIZTONSÁG TUDATOSSÁGÁNAK ESZKÖZEKÉNT  199

SZÉCHENYI ISTVÁN ÉS A MAGYAR NYELV ÁPOLÁSA  204

VALLÁS, ÉRTÉKREND, KRIMINOLÓGIA  209

BCI ESZKÖZÖK A SZÁMÍTÓGÉPES KORSZAK KEZDETÉN  215

KONFLIKTUSOK VILÁGUNKBAN  219

OKTATÁS ÉS INTELLIGENCIA  230

A CSICSÓKA (HELIANTHUS TUBEROSUS L) TERMÉSELEMEINEK ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ TALAJTÍPUSOKON

 236

NAPELEMES HÁZI ERŐMŰ HALORSZÁGBAN  242

TEXTILIPARI VETÜLÉKBEVETÉS FEJLŐDÉSE (MŰSZAKI ÉS TERMÉSZET-TUDOMÁNYI SZEKCIÓ)  253

PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA ALACSONY KÖTÖTTSÉGŰ TALAJON  262

KOMPOZIT-ERŐSÍTŐ SZÁLAK, TEXTIL SZERKEZETEK  278

A TANANYAGOKBAN MEGJELENŐ ÖKOLÓGIAI TARTALOM VIZSGÁLATA A KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

SZEMPONTJÁBÓL  292

GAZDASÁGI CSALÁDJOG (PÉNZ, SZEX, HATALOM ÉS ETIKA)  301

AZ ILIAS FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS A MAGYAR NYELVŰ FELÜLET ÚJDONSÁGAI  306

A SZÉKELY ROVÁSÍRÁS HÁROM ÁBÉCÉJE  319

BÁTHORY ISTVÁN ERDÉLYI FEJEDELEM ÉS LENGYEL KIRÁLYRÓL  350

AZ INFORMÁCIÓSZERZÉSI SZOKÁSOK VÁLTOZÁSAI AZ Y ÉS A Z GENERÁCIÓ KÖRÉBEN  363

A TURISZTIKAI RÉGIÓK DEFINIÁLÁSA ROMÁNIÁBAN  373

AZ ENERGIA ÁRAMLÁSÁRÓL A KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYOK HATÁRÁN  387

A KÖR MINTÁZATA MINT EGYSÉG A KÜLÖNBÖZŐ TUDOMÁNYOK HATÁRÁN  395

A KLASZTERESEDÉS, MINT EGYÜTTMŰKÖDŐ KÖZÖSSÉGEK GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI

ÉRTÉKTEREMTÉSE A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN  402

SZALICILSAVAS KÉMIAI EDZÉS HATÁSA A PARADICSOM SÓSTRESSZ TOLERANCIÁJÁRA  411

UKRAJNA ÉS AZ OROSZ ÉRDEKSZFÉRÁBÓL VALÓ KITÖRÉSRE TETT PRÓBÁLKOZÁSOK  420

NITROGEN METABOLISM IN THE RED CLOVER PLANTS (TRIFOLIUM PRATENSE L) UNDER THE INFLUENCE

OF OIL POLLUTED SOIL  429

FENNTARTHATÓ ÉS FENNTARTHATATLAN DEMOGRÁFIAI TENDENCIÁK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN  435

SZÉKELYFÖLDI TURIZMUSA ÉS TURISZTIKAI SZERVEZETI RENDSZERÉNEK VIZSGÁLATA  441

EGYENSÚLY, GAZDASÁG, EMBER, TERMÉSZET  451

HŐSZIGETELÉS A XXI SZÁZADBAN  458

GONDOLATOK MAGYARORSZÁG VILLAMOS ENERGIATERMELÉSÉNEK KÉRDÉSEIRŐL  469

A SZOMSZÉDOS ORSZÁGOKKAL KÖTÖTT ALAPSZERZŐDÉSEK HELYE ÉS SZEREPE AZ ANTALL-KORMÁNY

KÜLPOLITIKÁJÁBAN  478

NYERSANYAGBÁNYÁSZAT KALOTASZEGEN, A HELYNEVEK TÜKRÉBEN SZILIKÁTOS ENDOGÉN KŐZETEK, ÉRCEK 484